Fraters van Tilburg

Ze zijn vooral bekend als ‘Fraters van Tilburg’, al zitten ze op vele plaatsen in Nederland en elders in de wereld. Ze leven in een congregatie, een soort vereniging van kloosterlingen die erop is gericht dat de leden steeds meer een ‘barmhartige broeder’ mogen worden, naar het voorbeeld van Jezus.

Congregatie met communiteiten
De congregatie is opgedeeld in ‘communiteiten’, kleinere woongemeenschappen. De officiële naam is: ‘de Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van barmhartigheid’. De paus heeft de congregatie erkend onder de Latijnse naam: ‘Congregatio Fratrum Beatae Mariae Virginis, Matris Misericordiae’, een naam die vaak wordt afgekort als ‘CMM’. De fraters hebben een onafhankelijke positie binnen de R.-K. Kerk - ‘in verbondenheid en trouw’, voegen ze er vaak aan toe.

Hoofdzetel in Tilburg
De meer populaire naam ‘Fraters van Tilburg’ verwijst naar de stad waar de congregatie in 1844 begon, de stad waar nog steeds de ‘hoofdzetel’ is gevestigd. De congregatie zet zich – tot op de dag van vandaag – met name in voor onderwijs en gezondheidszorg. De congregatie telt momenteel zo’n driehonderd leden, verspreid over acht landen: Nederland, België, Brazilië, Indonesië, Kenia, Namibië, Oost-Timor, Suriname. De congregatie in de Verenigde Staten (Californië) is onlangs opgeheven.

Onderwijzers en leraren
Toen de fraters in 1886 naar Curaçao gingen, als eerste gebied buiten Europa, hadden ze zeker het idee naar 'de missie' te gaan, hoewel de fraters vooral in het onderwijs werkten. In hun onderwijs droegen ze bij aan de kerstening. Na hun dagtaak op school en in aanvullend jeugdwerk trokken ze zich terug in hun fraterhuizen. Ze hadden weinig tot geen contact met de mensen in hun thuissituatie, net zoals ze dat in Nederland ook niet hadden. De zielzorg was in handen van weer andere religieuzen. Op de Antillen vooral dominicanen, in Suriname vooral redemptoristen.


Meer over de fraters