Fotodatabank

Duizenden foto's zijn van 1886 tot 1970 door Tilburgse fraters gemaakt in het Caribisch gebied en Suriname. De foto's geven een tijdsbeeld van de lokale samenleving in de twintigste eeuw en de rol daarin van de fraters. De Fraters van Tilburg beheren deze foto's. Samen met CECN en Stadsmuseum Tilburg zijn deze foto's gedigitaliseerd, beschreven en doorzoekbaar gemaakt. Via deze website zijn ze beschikbaar voor iedereen.
De website biedt de volgende mogelijkheden: