Disclaimer

De makers van deze website stellen de inhoud ervan samen en doen er alles aan deze actueel en juist te houden. De inhoud van deze website is met grote zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. De makers kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. De makers kunnen eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van deze website.
Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de websites waarnaar links zijn aangebracht, zijn de makers van deze site niet verantwoordelijk.

Alle tekstuele informatie van de site Caribisch Erfgoed mag worden overgenomen, maar bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Commercieel gebruik van de foto’s uit de fotodatabank is alleen toegestaan na overleg. Neem daarvoor contact op met de communicatiemedewerker van Stadsmuseum Tilburg.