CECN

De Stichting Cultureel Erfgoed Caribisch gebied & Nederland (CECN) onderzoekt de Caribisch – Nederlandse geschiedenis. Mensen met wortels in Suriname en het Caribisch gebied delen een geschiedenis met mensen met Nederlandse wortels. CECN laat het publiek kennismaken met die gedeelde geschiedenis. Zo onderzoekt CECN het slavernijverleden, de Tweede Wereldoorlog in de West en de rol van de Fraters van Tilburg en maakt deze kennis beschikbaar door middel van publicaties, lesbrieven, tentoonstellingen en activiteiten.

Het ontstaan van CECN
Stichting CECN is ontstaan uit de Commissie Tweede Wereldoorlog (2004-2007). Commissie WO-2 bestond uit afvaardigingen uit diverse Antilliaanse, Arubaanse en Surinaamse Tilburgse organisaties met ondersteuning van de Gemeente Tilburg, Universiteit van Tilburg, Oranjevereniging en CiST(coördinatie van educatieprojecten voor scholen).

Genoemde commissie heeft middels interviews en verder onderzoek het belang van Suriname en de Antillen voor de oorlog in de schijnwerpers gezet. Tevens is de versnelde ontwikkeling geschetst die deze regio met name door de oorlog meemaakte. Er zijn op zeven locaties door Tilburg heen, in één jaar tijd, tentoonstellingen opgezet, ondersteunende lesbrieven ontwikkeld en er is een boek uitgebracht met deze vergeten geschiedenis. Voor het eerst is in 2007 Bevrijdingsdag in Tilburg officieel gevierd met Surinamers, Antillianen en Arubanen.

Gemeenschappelijk erfgoed
Het werk van de Commissie heeft diverse leden van de genoemde doelgroepen de ogen geopend en heeft duidelijk gemaakt dat er vele terreinen zijn op het gebied van gemeenschappelijk erfgoed die nog braak liggen. Ook is er bewustwording dat er wellicht veel informatie hierin gevonden kan worden waardoor wij een betere kijk kunnen gaan krijgen op de hedendaagse maatschappij. Deze meer genuanceerde kijk op zaken zou een doorbraak kunnen betekenen op het gebied van identiteit en integratie.
CECN is als vehikel hiervoor opgericht.


Enkele Projecten
Van 2008 tot en met 2010 heeft CECN diverse projecten uitgevoerd:
1.    Workshop Slavernijverleden. We hebben een lesbrief ontwikkeld die bruikbaar is voor alle schooltypes (BO-VO-MBO-HBO).  Voor de diverse schooltypen zijn passende formats gemaakt die overdraagbaar zijn. Doel is het aanreiken van deze materie aan jonge mensen en ervoor te zorgen dat het onderwerp meer in hun denkwereld betrokken wordt.
2.    Project Digitalisering van het fotoarchief van de Tilburgse Fraters. Zoals bekend zijn de Fraters van Tilburg tot enkele jaren terug, actief  geweest in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Ze een grote speler geweest op het gebied van onderwijs en maatschappelijke zorgverlening. De foto’s van alle teruggekomen fraters zijn bewaard in het archief in Tilburg. Deze zullen door ons ontsloten worden en op het internet bereikbaar gemaakt worden.
3.    De foto’s van de Fraters van Tilburg brengen verhalen tot leven die volgens CECN op film vastgelegd moeten worden. Als pilotproject hebben drie jongeren een interviewtraining gevolgd en samen 10 interviews afgenomen van Surinaamse en Antilliaanse ouderen. Hiervan is in samenwerking met Stichting Verhalis een video gemaakt.


Meer over CECN