Achtergrondinformatie

Het project Caribisch Erfgoed

Duizenden foto's zijn van 1886 tot 1970 door Tilburgse fraters gemaakt in het Caribisch gebied en Suriname. De foto’s geven een tijdsbeeld van de lokale samenleving in de twintigste eeuw en de rol daarin van de fraters.
De Fraters van Tilburg beheren deze foto's. Samen met CECN en Stadsmuseum Tilburg zijn deze foto's gedigitaliseerd, beschreven en doorzoekbaar gemaakt. De fotodatabank maakt ze beschikbaar voor iedereen.

Dozen vol foto's
Het project is gestart in 2010 en zal in 2012 afgerond worden. In totaal gaat het om circa 30.000 foto's. Het grootste deel daarvan wordt gedigitaliseerd. Dat betekent dat vele dozen met mappen met ingeplakte foto's en enveloppen met losse foto's bij de fraters zijn opgehaald, door een professionele fotograaf zijn gedigitaliseerd en opgeslagen in de digitale fotodatabank. Vervolgens zijn ze één voor één beschreven. Zoveel mogelijk is in deze beschrijvingen beschikbare informatie opgenomen als persoonsnamen, plaatsnamen en tijdsbepalingen. Bij veel foto's ontbreekt deze informatie!

Website en fotodatabank
Maart 2011 gaan de website Caribisch Erfgoed en de fotodatabank online. Op dat moment zijn er 12.500 foto's beschreven. De website biedt algemene informatie en is beschikbaar in het Nederlands en Engels. De website biedt toegang tot de fotodatabank, waarin de foto's te bekijken zijn.
Via de fotodatabank is het mogelijk de informatie bij de foto's aan te vullen. Iedereen wordt daartoe uitgenodigd.